Entrématta med infällda taktila ledstråk i huvudentrén på NÄLs sjukhus i Trollhättan.

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Trollhättan

NU-sjukvården is part of Region Västra Götaland in west Sweden and consists of Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) in Trollhättan and Uddevalla sjukhus. During spring 2017, new entrance mats were installed with embedded tactile paths in the main entrance. The mats consist of aluminium sections with black rubber inserts and tactile paths made from grey ribbed inserts. Between the mats, pale grey tactile rubber mats are installed.

See more about the entrance mats and inserts here.

See more about rubber tactile paths here.

Rullande bildspel med 4 bilder från NÄL´s entré.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet utkommer 2-6 ggr/år