Funka för livet i Linköping 8-9 februari

Rikskonvent om tillgänglighet i Linköping 8-9/2 2018

Funka för livet – rikskonvent om tillgänglighet. En konferens som belyser tillgänglighet ur många olika aspekter som vänder sig till profession inom kommun, landsting, region, representanter för funktionsrättsorganisationer, tillgänglighetskonsulter, bostadsanpassare, arkitekter med flera.
Mässan Funka för livet är en mötesplats om funktionsnedsättning. En mässa med varierat utbud som vänder sig till professionen, anhöriga och funktionsnedsatta.

Vi kommer finnas med både på konventet som föredragshållare och på mässan som utställare. Hämta hem programmet här!

Fri entrè – så välkomna att träffa oss i mässmontern!

Fel: Kontaktformulär hittades inte.