Träffpunkt Simonsland, Borås

På Träffpunkt Simonsland hittar du kommunala tjänstemän som jobbar med att ge service åt äldre och personer med funktionsnedsättningar och deras föreningar. Huset rymmer också omkring 45 föreningar och organisationer, för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Entrén är tillgänglighetsanpassad – i vindfånget ligger skrapmattan Matting Jaguar med markeringspluggar som ledstråk. Innanför dörrarna kommer en kombinationsmatta (tork- och skrapfunktion) Maximus Image med ett visuellt ledstråk tryckt i torkmattan. Därefter följer den bredare varianten av Matting taktila ledstråk Aluminium med ljusa inlägg. En mycket snygg och funktionell lösning, hela vägen genom entrén.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.