Malmö Live

Malmö Live rymmer bland annat två konsertsalar, en kongresshall och ett hotell med 444 rum. Malmö Live består av tre huskroppar som förbinds med varandra av ett gemensamt entréplan som välkomnar alla. Skanska var entreprenör och byggherre för kongress- och hotelldelarna medan Malmö stad var byggherre för konserthusdelen. Arkitektbyrån schmidt/hammer/lassen har utgått från platsen, läget i staden och Malmö Lives alla funktioner. Resultatet är ett hus som är öppet i alla riktningar och som inte har någon fram- eller baksida. Den 2 maj 2015 öppnade Nordic Choice hotellet, kongressen och restaurangerna.

I de många entréerna finner man våra aluminiumprofilmattor och med våra taktila ledstråk i mässing så tillgänglighetsanpassades entré- och källarplan.

Se fler bilder och en film från Malmö Live på schmidt / hammer / lassen´s hemsida.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.