Entrématta med infällda taktila ledstråk i huvudentrén på NÄLs sjukhus i Trollhättan.

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Trollhättan

NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och består av Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Under våren 2017 installerades nya entrémattor med infällda ledstråk i huvudentrén. Mattorna består av aluminiumprofiler med svart gummi-inlägg och de taktila/kännbara ledstråken av grå nålfilt. Mellan mattorna placerades ljusgrå ledstråk av gummi.

Se mer om entrémattorna och inläggen här. (länk till www.tactileflooring.se)

Se mer om gummiledstråken här. (länk till www.tactileflooring.se)

Rullande bildspel med 4 bilder från NÄL´s entré.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.