Matting Solutions på Nordbygg 2020 i monter C04:50. Entré på Arlanda terminal 4.

NYTT DATUM! Nordbygg 2020

NYTT DATUM för mässan är satt till 29 september – 2 oktober 2020.

Välkommen till vår monter på Nordbygg C04:50 – för en hållbar och tillgänglig entré.

Vi berättar gärna om ett av våra senaste projekt, för Swedavia. Uppdraget bestod i att öka tillgängligheten men också att skapa en bättre funktion på entrélösningen. Projektet innefattade två viktiga krav; smutsen och vätan skulle stanna utanför entréerna och de skulle också bli mer tillgänglighetsanpassade. De behövde också vara rätt dimensionerade för den höga trafiken på ca 5 miljoner besökare per år. Vill du veta mer, besök oss i montern!

Hör av dig till oss för din kostnadsfria entrébiljett på projekt@matting.se.

Läs mer om mässan här.

Upp och hoppa, Sverige!

Upp och hoppa, Sverige! / Generation Pep 18-01-31

Upp och hoppa, Sverige!
I dag uppmärksammar vi ett av de stora folkhälsoproblemen – stillasittande. Vi vuxna måste föregå med gott exempel, var med du också!

Stillasittande är ett globalt problem och vi i Sverige är inget undantag. Vi sitter i genomsnitt 9 timmar om dagen. För mycket stillasittande leder till en rad negativa hälsoeffekter. Man blir tröttare, mindre effektiv och risken ökar för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancerformer. Stillasittande förkortar livet.

Men om man bryter stillasittandet bryter man också de negativa effekterna. Det räcker inte med att träna ett par gånger i veckan om man sitter långa perioder övrig tid, utan det handlar om att vara mindre stillasittande i vardagen.

Goda vanor grundläggs tidigt i livet. Vi vuxna måste föregå med gott exempel. Barn gör som vi gör, inte som vi säger.

Därför har Generation Pep tillsammans med oss samarbetspartners tagit initiativ till kampanjen Upp och hoppa, Sverige! Genom att bryta stillasittandet – efter förmåga – minst en gång i halvtimmen ställer vi oss också upp för alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv. Vi uppmanar nu alla som delar vår vision att göra det samma. Upp och hoppa, Sverige!

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.