Upp och hoppa, Sverige!

Upp och hoppa, Sverige! / Generation Pep 18-01-31

Upp och hoppa, Sverige!
I dag uppmärksammar vi ett av de stora folkhälsoproblemen – stillasittande. Vi vuxna måste föregå med gott exempel, var med du också!

Stillasittande är ett globalt problem och vi i Sverige är inget undantag. Vi sitter i genomsnitt 9 timmar om dagen. För mycket stillasittande leder till en rad negativa hälsoeffekter. Man blir tröttare, mindre effektiv och risken ökar för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancerformer. Stillasittande förkortar livet.

Men om man bryter stillasittandet bryter man också de negativa effekterna. Det räcker inte med att träna ett par gånger i veckan om man sitter långa perioder övrig tid, utan det handlar om att vara mindre stillasittande i vardagen.

Goda vanor grundläggs tidigt i livet. Vi vuxna måste föregå med gott exempel. Barn gör som vi gör, inte som vi säger.

Därför har Generation Pep tillsammans med oss samarbetspartners tagit initiativ till kampanjen Upp och hoppa, Sverige! Genom att bryta stillasittandet – efter förmåga – minst en gång i halvtimmen ställer vi oss också upp för alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv. Vi uppmanar nu alla som delar vår vision att göra det samma. Upp och hoppa, Sverige!

 

Funka för livet i Linköping 8-9 februari

Rikskonvent om tillgänglighet i Linköping 8-9/2 2018

Funka för livet – rikskonvent om tillgänglighet. En konferens som belyser tillgänglighet ur många olika aspekter som vänder sig till profession inom kommun, landsting, region, representanter för funktionsrättsorganisationer, tillgänglighetskonsulter, bostadsanpassare, arkitekter med flera.
Mässan Funka för livet är en mötesplats om funktionsnedsättning. En mässa med varierat utbud som vänder sig till professionen, anhöriga och funktionsnedsatta.

Vi kommer finnas med både på konventet som föredragshållare och på mässan som utställare. Hämta hem programmet här!

Fri entrè – så välkomna att träffa oss i mässmontern!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet utkommer 2-6 ggr/år